Prace dyplomowe


Kinematyczna analiza chodu człowieka za pomocą czujnika głębi

Praca inżynierska, 2024

Autor: Ewelina Borkowska
Promotor: Jakub Wagner


Wykorzystanie filtru Kalmana w analizie chodu człowieka za pomocą czujników głębi

Praca inżynierska, 2024

Autor: Dawid Potwora
Promotor: Jakub Wagner


Aplikacja mobilna realizująca funkcję metronomu z płynnie zmiennym tempem

Praca inżynierska, 2024

Autor: Aleksander Czajka
Promotor: Jakub Wagner


Automatyczne rozpoznawanie instrumentów muzycznych przy użyciu uczenia maszynowego

Praca magisterska, 2024

Autor: Anna Stachurka
Promotor: Jakub Wagner


Ocena asymetrii chodu człowieka na podstawie danych pozyskiwanych za pomocą czujnika głębi

Praca inżynierska, 2023

Autor: Sofiya Makarenka
Promotor: Jakub Wagner

Pierwsze miejsce w konkursie Engineer 4 Science 2023


Aplikacja mobilna do ćwiczenia dyktand melodycznych

Praca inżynierska, 2023

Autor: Oskar Zając
Promotor: Jakub Wagner


Programowalny metronom – aplikacja mobilna

Praca inżynierska, 2023

Autor: Mikołaj Jagielski
Promotor: Jakub Wagner


Aplikacja do czasowo-przestrzennej analizy chodu za pomocą czujnika głębi

Praca inżynierska, 2022

Autor: Magdalena Kryczka
Promotor: Jakub Wagner

Wyróżnienie w konkursie Engineer 4 Science 2022


Metody przetwarzania danych z czujnika głębi w celu czasowo–przestrzennej analizy chodu człowieka

Praca magisterska, 2022

Autor: Marcin Szymański
Promotor: Jakub Wagner


Aplikacja wspomagająca kształcenie poczucia rytmu

Praca inżynierska, 2022

Autor: Anna Stachurka
Promotor: Jakub Wagner