Pracownia Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów Pomiarowych jest częścią Zakładu Inżynierii MultimediówInstytucie Radioelektroniki i Technik Multimedialnych – jednym z sześciu instytutów wchodzących w skład Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, będącego największym wydziałem Politechniki Warszawskiej.

Kierownik: prof. dr hab. Roman Z. Morawski

 (+48 22) 234 7721

 roman.morawski@pw.edu.pl


Najnowsze publikacje

R. Z. Morawski, "Application-oriented meta-model of measurement uncertainty," Measurement, 2024, vol. 225, article 114044.

J. Wagner, "Methods for assessment of gait asymmetry based on data from depth sensors," in Proc. IEEE 12th International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS), Dortmund, Germany, pp. 141–145, 2023.

S. Kruszewski, P. Mazurek, R. Z. Morawski, "Applicability of mel-cepstrum-related features for action recognition based on data from impulse-radar sensors," in  Proc. IEEE 12th International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS), Dortmund, Germany, pp. 57–61, 2023.

P. Mazurek, "Application of feedforward and recurrent neural networks for fusion of data from radar and depth sensors applied for healthcare-oriented characterisation of persons' gait," Sensors, 2023, vol. 23, no. 3, article 1457.

J. Wagner, M. Szymański, M. Błażkiewicz, K. Kaczmarczyk, "Methods for spatiotemporal analysis of human gait based on data from depth sensors," Sensors, 2023, vol. 23, no. 3, article 1218.

Więcej


Skład osobowy

prof. dr hab. Roman Z. Morawski

Gmach Elektroniki, pokój 445

 (+48 22) 234-7721

 roman.morawski@pw.edu.pl

dr inż. Paweł Mazurek

Gmach Elektroniki, pokój 439

 (+48 22) 234-7346

 pawel.mazurek@pw.edu.pl

dr inż. Andrzej Miękina

Gmach Elektroniki, pokój 439

 (+48 22) 234-7346

 andrzej.miekina@pw.edu.pl

dr inż. Andrzej Podgórski

Gmach Elektroniki, pokój 431

 (+48 22) 234-5453

 A.Podgorski@ire.pw.edu.pl

dr inż. Jakub Wagner

Gmach Elektroniki, pokój 439

 (+48 22) 234-7346

 jakub.wagner@pw.edu.pl