Pracownia Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów Pomiarowych jest częścią Zakładu Inżynierii MultimediówInstytucie Radioelektroniki i Technik Multimedialnych – jednym z sześciu instytutów wchodzących w skład Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, będącego największym wydziałem Politechniki Warszawskiej.

Kierownik: prof. dr hab. Roman Z. Morawski

 (+48 22) 234 7721

 roman.morawski@pw.edu.pl


Najnowsze publikacje

P. Mazurek, "Application of feedforward and recurrent neural networks for fusion of data from radar and depth sensors applied for healthcare-oriented characterisation of persons' gait," Sensors, 2023, vol. 23, no. 3, article 1457.

J. Wagner, M. Szymański, M. Błażkiewicz, K. Kaczmarczyk, "Methods for spatiotemporal analysis of human gait based on data from depth sensors," Sensors, 2023, vol. 23, no. 3, article 1218.

J. Wagner, R. Z. Morawski, "Spatiotemporal analysis of human gait, based on feet trajectories estimated by means of depth sensors," Acta IMEKO, 2022, vol. 11, no. 4.

J. Wagner, R. Z. Morawski, P. Mazurek, Non-invasive Monitoring of Elderly Persons: Systems Based on Impulse-Radar Sensors and Depth Sensors, Springer Nature, Cham, Switzerland, 2022.

J. Wagner, R. Z. Morawski, "Gait-analysis-oriented processing of one-dimensional data with total-variation regularisation," Measurement: Sensors, 2021, vol. 18, article no. 100287.

Więcej


Skład osobowy

prof. dr hab. Roman Z. Morawski

Gmach Elektroniki, pokój 445

 (+48 22) 234-7721

 roman.morawski@pw.edu.pl

dr inż. Paweł Mazurek

Gmach Elektroniki, pokój 11

 (+48 22) 234-5772

 pawel.mazurek@pw.edu.pl

dr inż. Andrzej Miękina

Gmach Elektroniki, pokój 439

 (+48 22) 234-7346

 andrzej.miekina@pw.edu.pl

dr inż. Andrzej Podgórski

Gmach Elektroniki, pokój 431

 (+48 22) 234-5453

 A.Podgorski@ire.pw.edu.pl

dr inż. Jakub Wagner

Gmach Elektroniki, pokój 11

 (+48 22) 234-5772

 jakub.wagner@pw.edu.pl