Projekty


Najważniejsze projekty badawcze realizowane przez Pracownię w XXI wieku – to:

 • Integracja danych z impulsowych czujników radarowych i czujników głębi w systemie monitoringu osób starszych i niepełnosprawnych, projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w latach 2018–2021.
 • Care support for elderly and disabled people by radar-sensor technology (RadCare), projekt badawczy finansowany przez EEA Grants—Norway Grants w latach 2013–2016.
 • Metody i algorytmy przetwarzania danych pomiarowych w spektrofotometrycznych analizatorach żywności, projekt badawczy finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2010–2013.
 • Metody i algorytmy obróbki danych pomiarowych dla zastosowań w analizatorach spektrofotometrycznych, projekt badawczy finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2006–2009.
 • Metody i algorytmy interpretacji widma sygnałów dla zastosowań w monitoringu procesów technicznych i ekologicznych, projekt badawczy finansowany przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji w latach 2003–2006.
 • Algorytmy cyfrowego przetwarzania danych pomiarowych dla zastosowań w monitoringu środowiska naturalnego i w monitoringu przemysłowym, projekt badawczy finansowany przez Komitet Badań Naukowych w latach 1999–2002.

 • Przedmiotem badań prowadzonych w Pracowni są metody przetwarzania danych pomiarowych:

  • w systemach monitoringu osób starszych (za pomocą czujników radarowych i czujników głębi),
  • w systemach analizy sygnałów optycznych (w zakresie długości fali 200–1600 nm),
  • w systemach analizy sygnałów akustycznych (w zakresie częstotliwości 0–25 kHz).

  Celem badań jest opracowanie spójnej metodyki przetwarzania danych pomiarowych, obejmującej:

  • metody odtwarzania mezurandu,
  • metody wzorcowania systemu pomiarowego,
  • metody oceny niepewności pomiaru.

  Pracownia prowadzi długookresową współpracę z dwiema firmami produkującymi aparaturę pomiarową:

  • Measurement Microsystems, Inc. (Trois-Rivieres, Kanada) – od 1998 r.
  • Svantek sp. z o.o. (Warszawa) – od 1990 r.