dr inż. Andrzej Podgórski, adiunkt

Gmach Elektroniki, pokój 431
 (+48 22) 234-5453
 A.Podgorski@ire.pw.edu.pl